Poslovni savjetnik u humanitarnoj akciji Žene za žene