Kontakt

Business Media Group
Sjedište: Zagreb, 1. Gajnički vidikovac 5
Tel: 01/4921-737
www.business-media-group.com

Centar za računovodstvo i financije d.o.o.
OIB: 95562949871
IBAN: HR2024070001100622318 otvoren kod OTP banke d.d.
Tel: 01/4921-737
E-mail: info@racunovodstvo-porezi.hr

Centar za management i savjetovanje d.o.o.
OIB: 60842328628
IBAN:HR9524070001100541622 otvoren kod OTP banke d.d.
Tel: 01/4921-737
E-mail: info@poslovni-savjetnik.com

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ,  odlukom Uprave Centra za računovodstvo i financije d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Centar za management i savjetovanje d.o.o.
OIB: 60842328628
Ime i prezime službenika za zaštitu osobnih podataka: Igor Milinović
Adresa: 1. Gajnički vidikovac 5, Zagreb
E-pošta: info@poslovni-savjetnik.com
Telefonski broj službenika za zaštitu osobnih podataka: 01/ 49 21 742

Kako do nas: