Seminari i konferencije

  • Seminar „Kako sastaviti godišnju poreznu prijavu“

  • Prodajna konferencija Superprodavač i dodjela godišnjh nagrada B2B Superprodavač godine

  • Akademija Poslovnog savjetnika (niz jednodnevnih i višednevnih edukacijskih programa za poslovne ljude)