Igor Milinović komentira objavu registra poreznih dužnika