Bojana Radić Vizentin, Bor-plastika d.o.o., B2B Superprodavač 2021. godine