PORTAL WWW.PROPISI.HR

www.propisi.hr je pravni portal s važećim pročišćenim propisima (zakoni i podzakonski akti), sudskom praksom, raznim mišljenjima nadležnih tijela, modelima ugovora i raznom pravnom dokumentacijom, koji tvrtkama pomaže u svakodnevnom radu.