Kontakt

Business Media Group
Sjedište: Zagreb, 1. Gajnički vidikovac 5
Tel: 01/4921-742
Fax: 01/4921-743

Centar za računovodstvo i financije d.o.o.
OIB: 95562949871
žiro-račun: 2360000-1101500130; otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
Tel: 01/4921-737
E-mail: pretplata@ripup.hr

Centar za management i savjetovanje d.o.o.
OIB: 60842328628
Kunski žiro račun: 2340009-1110312376 kod Privredne banke d.d.
Kunski žiro račun: 2360000-1101696781 kod Zagrebačke banke d.d.
Devizni račun: 2100268567 kod Zagrebačke banke d.d.
Tel: 01/4921-742
E-mail: info@poslovni-savjetnik.com

Kako do nas:

Business Media Group

Seat: Zagreb, 1. Gajnički vidikovac 5

Phone: 01/4921-742

Fax: 01/4921-743

The Centre for Accounting and Finance Ltd

PIN: 95562949871

bank account: 2360000-1101500130; opened at: Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Phone: 01/4921-737

E-mail: pretplata@ripup.hr

The Centre for Management and Consulting Ltd

PIN: 60842328628

The kuna bank account: 2340009-1110312376 at Privredna banka d.d.

The kuna bank account: 2360000-1101696781 at Zagrebačka banka d.d.

Foreign account: 2100268567 at Zagrebačka banka d.d.

Phone: 01/4921-742

E-mail: info@poslovni-savjetnik.com

How to reach us: