Kontakt

Business Media Group
Sjedište: Zagreb, 1. Gajnički vidikovac 5
Tel: 01/4921-742
Fax: 01/4921-743

Centar za računovodstvo i financije d.o.o.
OIB: 95562949871
Kunski IBAN: HR3123300031152182508 otvoren kod Splitske banke d.d.
Tel: 01/4921-737
E-mail: pretplata@ripup.hr

Centar za management i savjetovanje d.o.o.
OIB: 60842328628
Kunski IBAN: HR8223300031197198999 otvoren kod Splitske banke d.d.
Devizni IBAN: HR8223300031197198999 otvoren kod Splitske banke d.d.
Tel: 01/4921-742
E-mail: info@poslovni-savjetnik.com

Kako do nas:

Business Media Group

Seat: Zagreb, 1. Gajnički vidikovac 5

Phone: 01/4921-742

Fax: 01/4921-743

The Centre for Accounting and Finance Ltd

PIN: 95562949871
The kuna bank account: HR3123300031152182508 otvoren kod Splitske banke d.d.
Phone: 01/4921-737

E-mail: pretplata@ripup.hr

The Centre for Management and Consulting Ltd

PIN: 60842328628

The kuna bank account: HR8223300031197198999 otvoren kod Splitske banke d.d.
Foreign account: HR8223300031197198999 otvoren kod Splitske banke d.d.

Phone: 01/4921-742

E-mail: info@poslovni-savjetnik.com

How to reach us: