Lucija Vučković, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, kategorija javnih institucija